Handelsbetingelser

Handelsbetingelser


Her kan du læse de betingelser, der gælder, når du køber varer på www.petanqueshop.dk. Vi opfordrer dig til at læse disse købsbetingelser, inden du køber en vare hos os.

Petanqueshop.dk drives af Petanqueshop v/Jesper Sele, CVR-nr. 38498312, Endelavevej 50, 5500 Middelfart.

Bemærk, at www.petanqueshop.dk’s annoncering af varer er en opfordring til at gøre tilbud. Der er derfor ikke indgået en bindende købsaftale, før www.petanqueshop.dk har accepteret din bestilling af varer. Dette sker, når du har modtaget en ordrebekræftelse.

Når du har bestilt en vare, modtager du først en bestillingsbekræftelse pr. e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt og til hvilken pris.

Såfremt www.petanqueshop.dk herefter accepterer din bestilling, modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail.

Hvis vi ikke er i stand til at levere en vare til dig fx på grund af udsolgte varer, giver vi dig besked herom på den e-mailadresse, du har oplyst.

Pris

Prisen for en vare er den pris, der fremgår af www.petanqueshop.dk på det tidspunkt, hvor du gennemfører købet af varen. Du ser kun den samlede pris. Alle priser er i danske kroner og er inkl. moms.

Udover prisen for de varer du køber vil der blive pålagt et leveringsgebyr for levering af dine varer. Dette leveringsgebyr er kr. 80.


Betaling

Du kan betale for en vare med følgende betalingskort: VISA – Master Card.


Alle betalinger håndteres med en betalings-gateway fra Stripe der krypterer dine betalingskortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) for at undgå, at oplysningerne kommer i uvedkommendes hænder. Dette er en sikker betalingsløsning. Vi registrerer ikke dine betalingskortoplysninger.

Levering

De varer, du køber, bliver leveret til den nærmeste pakkeshop fra GLS eller DAO, i forhold til den oplyste leveringsadresse. Der kan forekomme en leveringstid på op til 2-3 uger på varer der ikke er på lager. Du vil få besked herom efter ordreafgivelse.

Reklamationsret og garantier


Vi bestræber os på kun at levere fejlfrie varer til dig. Skulle det på trods heraf ske, at vi kommer til at sende dig en vare med fejl, så har du ret til at reklamere over fejlen. I forbindelse med konstateringen af om varen er behæftet med en fejl, finder købelovens mangelsregler anvendelse.

Du har 24 måneders reklamationsret, men du skal huske, at du altid skal sende os din reklamation inden rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Reklamationsretten bortfalder, såfremt en fejl eller mangel skyldes forkert brug eller andre forhold, som vi ikke er ansvarlige for. 


Petanqueshop yder ingen garantier ud over dem, som er givet af fabrikanten af bestilte vare på petanqueshop.dk.


Fortrydelsesret

Når du handler på www.petanqueshop.dk har du som forbruger 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret i forbindelse med køb af en vare, skal du utvetydigt meddele det til Petanqueshop v/Jesper Sele, senest 14 dage efter du har modtaget varen. Bemærk at der ikke er fortrydelsesret på specielle varer som er påført navn eller logo. Eksempelvis kugler med indgravering eller tøj med tryk. Ved fortrydelse kan du kontakte Petanqueshop pr. mail eller telefon.

Du skal herefter returnere varerne til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af fortrydelsesretten.

Du skal selv betale fragtomkostningerne ved returneringen.

Hvis du vil benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at 1) varen bedes returneret i forsvarlig indpakning (vi foretrækker at få varen retur i dens originale emballage), 2) faktura eller følgeseddel for varen bedes returneret sammen med varen, og 3) oplysning om bankkonto, som dit tilgodehavende skal overføres til, bedes medsendt.

Hvis du udnytter din fortrydelsesret, jf. ovenfor, refunderer vi den pris, du har betalt for varen uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Petanqueshop v/Jesper Sele forbeholder sig dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, til vi modtager varen eller dokumentation for, at varen er sendt retur, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Du hæfter dog for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved varens køb, medmindre der udtrykkeligt aftales noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.


Returadresse

Hvis du vil returnere en vare til os, fordi der er fejl ved varen, eller fordi du har fortrudt dit køb, skal du sende den til følgende adresse:

Petanqueshop v/Jesper Sele
Endelavevej 50
5500 Middelfart
Tlf.: +45 41 16 31 30

Mærket: [ordre nummeret]

Personoplysninger
Vi behandler alle oplysninger, som vi registrerer om dig, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende persondataregler.

Som kunde har du mulighed for at få indsigt i vores registrering af oplysninger om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondatareglerne.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, udover hvad der er nødvendigt for at gennemfører din ordre.


Ændring

Vi forbeholder os ret til at ændre disse købsbetingelser og prisen på en vare uden forudgående varsel. De købsbetingelser og priser, der til enhver tid gælder, finder du på www.petanqueshop.dk.Lovvalg og værnetingDit køb af varer hos os er i alle henseender undergivet dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Eventuelle uenigheder, som vi ikke kan afgøre i mindelighed, afgøres af de ordinære danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Kontaktinformation

Har du spørgsmål til disse købsbetingelser eller til din ordre, er du velkommen til at kontakte os på

petanqueshoppen@gmail.com
eller
Petanqueshop v/Jesper Sele
Endelavevej 50
5500 Middelfart
Tlf.: +45 41 16 31 30

Klagevejledning

Hvis du mod forventning har haft en dårlig oplevelse med Petanqueshop, som ikke har været mulig at løse efterfølgende kan du klage til Center for Klageløsning via nh@naevneneshus.dk, Nævnenes Hus, Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg eller via www.forbrug.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

Standardfortrydelsesformular

Petanqueshop v/Jesper Sele
CVR-nr. 38498312
Endelavevej 50
5500 Middelfart
Tlf.: +45 41 16 31 30

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

Copyright 2017 FRESHFACE © All Rights Reserved